Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 25.6.2024 do 25.7.2024

čtvrtek 27.06.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, živou a + rodinu ( sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve)
1. čtení Jana T.
sobota 29.06.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Vladislava Ambruze, rodiče z obou stran, živou a + rodinu (sv. Petra a Pavla, apoštolů)
1. čtení Jana T.
2. čtení přihlásit se
neděle 30.06.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Jaroslava Pavelku, rodiče z obou stran a sestru Vlastu (13. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 04.07.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Jiřinu Hospodyovou, manžela Antonína Jordána, syna Antonína, vnuka, živou a + rodinu (sv. Prokopa, opata)
1. čtení přihlásit se
sobota 06.07.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Marií a Antonína Krajčovy, jejich rodiče, rodiče Kamenčákovy a jejich děti (sv. Marie Goretti, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 07.07.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Pouť Újezd - za farníky (14. neděle v mezidobí)
1. čtení Marie M.
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 11.07.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za zemřelého Pavla Dorušku, rodinu Mozgvovu a Doruškovu a duše v očistci. (sv. Benedikta, opata, patrona Evropy)
1. čtení přihlásit se
sobota 13.07.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Dagmar Pilařovou, Zdeňka Šafaříka a ochranu PM za živé rodiny (sv. Jindřicha , nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 14.07.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za zemřelého Jana a Hedviku Janošovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. (15. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 18.07.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za +Annu a Josefa Barcuchvy,2 dcery, syna, zetě a živou rodinu (čtvrtek 15. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
sobota 20.07.2024 v 18:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Není mše sv. (sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 21.07.2024 v 09:40 - Farní kostel sv. Mikuláše Za + Vlastu a Josefa Knotkovy a duše v očistci (16. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
čtvrtek 25.07.2024 v 17:30 - Farní kostel sv. Mikuláše Za Marii a Stanislava Hlavičkovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu (sv. Jakuba, apoštola)
1. čtení přihlásit se