Pastorační plán pro rok 2024

Pastorační plán pro rok 2024

1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE:

Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok – pondělí 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – Sv. Tří Králů – sobota 6. ledna
Svátek Křtu Páně - konec vánočního období - neděle 7. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 14. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne – 24. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ/Zmrtvýchvstání Páně – neděle 31. března
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 9. května
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ/Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 19. května
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze – čtvrtek 23. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 26. května
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 30. května
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 7. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 24. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 1. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – středa 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – neděle 29. prosince

2. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST:

Adorační den v Drnovicích – sobota 2. března
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 24. března
Výročí vypálení Ploštiny – vzpomínka - neděle 14. dubna
Mše hasiči Slopné – neděle 28. dubna
Mše hasiči Újezd, Vysoké Pole, Loučka – neděle 5. května
První svaté přijímání dětí – neděle 26. května
Průvod Božího Těla – neděle 2. června
Biřmování Újezd – neděle 23.června v 10.30 h.
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 30. června
Pouť v Újezdě - neděle 7. července
Mše hasiči Drnovice 125 let – sobota 13.července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - pouť - neděle 14. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 21. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 28. srpna v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - středa 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - pouť – neděle 18. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 8. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 15. září
Pouť děkanátu za posvěcení rodin a duchovní povolání na sv. Hostýn – sobota 5. října
Svatohubertská mše Újezd – neděle 13. října
Adorační den v Újezdě – pátek 25. října
Újezdské hody - neděle 27. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 10. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě – neděle 8. prosince

 

3. SBÍRKY NAŘÍZENÍ ARCIBISKUPSTVÍM:

21. ledna Sbírka v neděli Božího Slova
25. února Haléř sv. Petra
29.-30. března Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
31. března Sbírka na služné duchovních
5. května Sbírka na pronásledované křesťany
19. května Sbírka na církevní školy
20. října Sbírka na misie
3. listopadu Sbírka na Charitu
17. listopadu Sbírka na sdělovací prostředky