Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK
od 25.2. do 3.3.2024 - 09. týden

NEDĚLE 25.2.2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Filiální kostel sv. Rocha Za + Pavla Talaše a jeho rodiče  (P. Mgr. Jan Mach)
09:40 Farní kostel sv. Mikuláše Za + Antonína Vašíčku (výroční mše) (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
11:00 Filiální kostel sv. Anežky České Za farníky (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
PONDĚLÍ 26.2.2024 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 Kaple sv. Václava, Domov důchodců Není mše sv. (P. Mgr. Jan Mach)
ÚTERÝ 27.2.2024 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.2.2024 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 Filiální kostel sv. Anežky České Za rodiče Hříbkovy, živou a + rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
17:30 Filiální kostel sv. Rocha Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v očistci, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu. (P. Mgr. Jiří Ševčík)
ČTVRTEK 29.2.2024 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 Farní kostel sv. Mikuláše Za Annu Vozarikovu, rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a Josefa Drgu (P. Mgr. Jan Mach)
PÁTEK 1.3.2024 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 Filiální kostel sv. Rocha Za živou a + rodinu Daďovu a Kadlečkovu (P. Mgr. Jan Mach)
SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 Filiální kostel sv. Anežky České Adorační den (P. Mgr. Jan Mach)
17:30 Farní kostel sv. Mikuláše Za + rodiče Kůdelovy, dva syny, duše v očistci (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Filiální kostel sv. Rocha Za živou a + rodiny Hlavenkovu, Krausovu, Adamovskou (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
09:40 Farní kostel sv. Mikuláše Za farníky (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
11:00 Filiální kostel sv. Anežky České Za + Josefa Fojtíka, rodinu Holou a Fojtíkovu, celou živou rodinu (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)

  • Dnes je 2. neděle postní koná se sbírka Haléř sv. Petra. Odpoledne bude křížová cesta ve 13.30 za ženy a matky
  • V pondělí 26.2. bude v Újezdě v 15.00 hod. pohřeb
  • V postní době kromě neděle budou křížové cesty v Újezdě i ve středy a pátky. V 15.00 začne Korunka k Božímu milosrdenství a po ní křížová cesta
  • Ve čtvrtek 29.2. je den modliteb za kněžská povolání
  • V sobotu 2.3. bude od 11.00 hod. v Drnovicích 24 hodinová adorace zakončená v neděli požehnáním a mší sv. V Újezdě bude po mši Večer Chval a možnost svátosti smíření. 
  • V neděli 3.3. bude postní duchovní obnova s P. Emilem Gallem. Při mších sv. bude přednáška na téma Modlitba. Ve 13.30 hod. v Újezdě křížová cesta a po ní přednášky na téma Půst a Almužna. 
  • Do středy se můžete přihlašovat na kurz Manželské večery v Luhačovicích.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY