Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK
od 23.6. do 30.6.2024 - 26. týden

NEDĚLE 23.6.2024 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Slopné Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
10:30 Újezd Za farníky, zvláště za biřmovance (P. Mgr. Jan Mach)
PONDĚLÍ 24.6.2024 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
10:00 Domov seniorů Loučka Za + Emílií Machovou, živou a + rodinu Machovou, Dořičákovou, Andrysovou a Kubínovou (P. Mgr. Jan Mach)
ÚTERÝ 25.6.2024 ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 26.6.2024 STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 Drnovice Za + Vojtěcha Zádrapu, + sourozence a + rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
18:30 Slopné Mše svatá není (P. Mgr. Jiří Ševčík)
ČTVRTEK 27.6.2024 SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:30 Újezd Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, živou a + rodinu (P. Mgr. Jan Mach)
PÁTEK 28.6.2024 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:30 Slopné Za + rodinu Mozgvovu a Soukupovu (P. Mgr. Jan Mach)
SOBOTA 29.6.2024 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
18:30 Újezd Za + Vladislava Ambruze, rodiče z obou stran, živou a + rodinu (s nedělní platností) (P. Mgr. Jan Mach)
NEDĚLE 30.6.2024 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Slopné Za farníky (P. Mgr. Jan Mach)
09:40 Újezd Za + Jaroslava Pavelku, rodiče z obou stran a sestru Vlastu (P. Mgr. Jan Mach)
13:30 Ploština Za  poutníky (P. Mgr. Jan Mach)
Výročí posvěcení katedrály – 10:00
  • Dnes v  neděli 23.6. je 12. neděle v mezidobí. V 10.30 hod. bude v Újezdě mše sv., kterou bude celebrovat Mons. Josef Nuzík, olomoucký arcibiskup a při ní příjme svátost biřmování 23 biřmovanců. Biřmovanci mají setkání s otcem arcibiskupem v neděli v  9.30 hod. na faře. Po setkání v 10.25 hod.  půjde od fary průvod s arcibiskupem, biřmovanci a kmotry do kostela sv. Mikuláše. 
  • V pondělí 24.6. bude opět mše sv. v DS v Loučce
  • V sobotu 29.6.2024 je doporučený zasvěcený svátek sv. Petra a Pavla
  • Neděle 30.6. je 13. neděle v mezidobí. Mše sv. v Drnovicích nebude. Místo ní bude mše sv. na Ploštině ve 13.30 hod. v rámci Valašské pouti. Při mši sv. bude sbírka na opravu oken kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině. V  15.00 hod. bude probíhat na Ploštině 1. Heligónkářská přehlídka, na kterou jste srdečně zváni. 
  • Mše sv. si můžete objednat přes rezervovací systém na farních stránkách. Ještě jsou volné úmysly.
  • Paní katechetky prosí, jestli by rodiče dětí, které půjdou do 1.třídy mohli přinést vyplněné přihlášky ještě před zahájením prázdnin. Buď přímo do školy, nebo katechetkách. 
  • Mnoho starších lidí se nemůže dostat na mši sv. kvůli svému zdravotnímu stavu, nebo prostě proto, že je nemá kdo odvést. Nabízíme možnost pravidelné návštěvy akolyty u Vás doma se sv. přijímáním. Nahlásit se můžete buď přímo na faře, nebo ve Slopném u Roberta Večeři, či v Újezdě u p. Kubíčkové a Šustkové. 
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY