Seznam duchovních farnosti

Duchovní farnosti

P. Mgr. Jan Mach

P. Mgr. Jan Mach

farář ( od 16.7.2023 )

P. Mgr. Jiří Ševčík

P. Mgr. Jiří Ševčík

kaplan excurrendo ( od 16.6.2016 )

V červnu roku 2016 byl na místo faráře v Horní Lhotě jmenován P. Jiří Ševčík, který se současně stal i kaplanem ve farnosti Újezd u Valašských Klobouk.

1