Kalendář akcí a událostí farnosti

Březen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 2. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za živou a + rodinu Daďovu a Kadlečkovu

2sobota 2. postního týdne
 • 00:00 Adorace
  Adorace
  • 00:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Adorační den

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Kůdelovy, dva syny, duše v očistci

33. NEDĚLE POSTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za živou a + rodiny Hlavenkovu, Krausovu, Adamovskou

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za farníky

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Josefa Fojtíka, rodinu Holou a Fojtíkovu, celou živou rodinu

4pondělí 3. postního týdne
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Kaple sv. Václava, Domov důchodců (Loučka)

  Za + manžela Josefa Nedavašku, rodinu z obou stran, neteř Ludmilu, Petra Smolíka a dar zdraví pro živ. rodinu

5úterý 3. postního týdne
6středa 3. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za rodiče Annu a Františku Machů, syna, vnuka, zetě

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, jejich + rodiče a sourozence

7čtvrtek 3. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za rodinu Jálovou a Andrýsovou a ostatní příbuzenstvo

8pátek 3. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za zemřelou Andělu Maňasovou a Aloise Maňase a jejich zemřelé syny Karla a Aloise a celou živou rodinu

9sobota 3. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Rumanovy, Annu Černobilovu, živou a + rodinu

104. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za farníky

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za Josefa Ďulíka, rodiče z obou stran, Josefa Drgu a dar zdraví

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Marii Martinkovou (z Vysokého Pole) (výroční mše)

11pondělí 4. postního týdne
12úterý 4. postního týdne
13středa 4. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za živou a + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu a Boží požehnání a mír na světě

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Annu a Miloslava Fiodorovy, dva syny, duše v očistci a za živé rodiny

14čtvrtek 4. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Ovesné, Okaté, + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu

15pátek 4. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Aloise a Kristýnu Frajtovy, tři syny, dceru, + rodiče a dar zdraví

16sobota 4. postního týdne
175. NEDĚLE POSTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za živou a + rodinu Bézovu a Navrátilovu

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + manžela k nedožitým 80. narozeninám, rodiče u obou stran a živou rodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + rodiče Běloňovy, děti, vnuka a duše v očistci

18pondělí 5. postního týdne
19sv. Josefa, snoubence Panny Marie
20středa 5. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Marii a Jana Pavelkovy, dceru Marii a jejich rodiče

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za rodiče Machů, Váňovy a dar zdraví pro živé rodiny

21čtvrtek 5. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + manžela, rodinu Kostkovu, Hověžákovu a manžele Kořenkovy

22pátek 5. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + Františka a Marii Hlavenkovy, vnuka Michala a rodiče z obou stran

23sobota 5. postního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Andělu Poláchovu, syna Pavla a duše v očistci

24Květná (pašijová) neděle
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Marii a Bohuslava Kozubíkovy, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za Miroslava Barcůcha, rodiče z obou stranm,živou a + rodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za farníky

25pondělí Svatého týdne
26úterý Svatého týdne
27středa Svatého týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za rodiče Machů, + a živou rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + Františka Petrů (výroční mše)

28Zelený čtvrtek
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za rodiče Janošovy, syna Josefa, živou a + rodinu

29Velký pátek
30Bílá sobota
 • 19:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:30 - 20:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Ptáčkovy, Mozgvovy, jejich děti a Boží požehnání

31Zmrtvýchvstání Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Josefa Ptáčka (výroční mše), jeho manželku, zetě, za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu.

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za farníky

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Josefa Běloně a Boží požehnání pro živou rodinu