Před slavností uvedení arcibiskupa do úřadu proběhne duchovní příprava.

Duchovní příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024.

Přede mší svatou se farní společenství pomodlí od pondělí do čtvrtka růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa.

Modlitby jsou připraveny i pro tisk, stačí je vytisknout oboustranně jako brožuru a následně složit dva vytištěné listy napůl.

Dokumenty: