Výsledky a foto ze Tříkrálové sbírky podrobně podle obcí 

Celkem za naši farnost: 185 527,- Kč.

Foto zde