Místní chtějí jejím prostřednictvím poděkovat za to, že na sklonku druhé světové války jejich obec unikla vypálení. Na stavbu se skládají dárci, zatím se vybralo čtrnáct milionů korun.????

Odkaz na reportáž  zde