Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Marií a Josefa Šimonů a rodiče z obou stran

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za farníky

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + rodiče Olejníkovy, Buriánkovy, živou a + rodinu

2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 01:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Není mše sv.

3Nejsvětějšího Jména Ježíš
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 01:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Není mše sv.

 • 17:30 Oznámení
  Oznámení
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Není mše sv.

4čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
 • 17:30 Oznámení
  Oznámení
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Není mše sv.

5pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
 • 18:30 Oznámení
  Oznámení
  • 18:30 - 19:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Není mše sv.

6Zjevení Páně
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za +rodiče Oldřicha a Marií Martínkovy, manželé Čvandovy, celou rodinu a duše v očistci

7Křtu Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za živou a + rodinu Večeřovu a Kozubíkovu

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za farníky

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Jiřinu Běloňovu (výroční mše svatá)

8pondělí 1. týdne v mezidobí
 • 10:00 Oznámení
  Oznámení
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Kaple sv. Václava, Domov důchodců (Loučka)

  Mše sv. není

9úterý 1. týdne v mezidobí
10středa 1. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za zemřelé ze Slopného, na které jejich příbuzní mší svatou nepamatují.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Bohumila a Zdeňku Chludovy a rodinu Novákovu

11čtvrtek 1. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Františka Hůště, syna Libora, + rodiče, + syna a dceru a + rodiče Šomanovy

12pátek 1. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + rodinu Kouřilovu a Cvešperovu

13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za živé a zemřelé členy rodiny Zvonkovy a Kráčalíkovy 

142. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za farníky 

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Jana Kozubíka, rodinu Kozubíkovu, Trčkovu a dar zdraví pro živou rodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za uzdravení vzájemných vztahů a důvěru v Boží vedení

15pondělí 2. týdne v mezidobí
 • 10:00 Oznámení
  Oznámení
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Kaple sv. Václava, Domov důchodců (Loučka)

  Mše svatá není

16úterý 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + rodinu Elšíkovu, + manžele Šenovské, + manžele Pavelkovy, jejich + syna a živou rodinu.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za + Annu Vašičkovu, + rodiče a + Annu Šašinovu

18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za Jana a Marii Machů, syna, zetě, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu

19pátek 2. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, syna Svatopluka a Boží požehnání pro živou rodinu

20sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Mary O'Neil, manžela Tima a celou rodinu

213. neděle v mezidobí (Božího slova)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za + Petra Hořáka (výroční mše)

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Petra Baláčka, rodiče Ďulíkovy, Baláčkovy a + příbuzné a dar zdraví prodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za zemřelé rodiče Ovesné, jejich zemřelé děti, zemřelou rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu.

22sv. Vincence, jáhna a mučedníka
23úterý 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, + manžela, bratra a rodiče

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za živou a + rodinu Šimákovu

25Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + Jaromíra Pochylého, rodiče, + Ivanu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

26sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Miroslava a Marii Váňovy, dceru, + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

27sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Drábkovy, rodiče z obou stran, Vladimíra Zichu, dceru Lenku, zetě Jiřího a rodiče Zichovy

284. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 09:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:40 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: Farní kostel sv. Mikuláše (Újezd)

  Za + rodiče Ovesné, Okaté, celou rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za farníky

29pondělí 4. týdne v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Kaple sv. Václava, Domov důchodců (Loučka)

  Za + Antonína Fojtů, bratra, sestru, zetě, 2 rodiče a ochranu Panny Marie

30úterý 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Rocha
  • Označení: Filiální kostel sv. Rocha (Slopné)

  Za Marii a Bohuslava Kozubíkovi, boží ochranu a pomoc pro živou rodinu.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Filiální kostel sv. Anežky České
  • Označení: Filiální kostel sv. Anežky České (Drnovice)

  Za farníky