Májové pobožnosti:

Újezd:

  • Každý den kromě čtvrtku a soboty vždy v 17.00 hod. (V mé nepřítomnosti, když nebude mše sv. budou májové  i tyto dny).
  • Při ní budeme číst knihu Luisy Piccarrety - Panna Maria v Království Boží vůle, pomodlíme se růženec a litanie a zakončíme písní.

Slopné

  • Pondělí, úterý a ve čtvrtek začnou v 18.00 hod. růžencem, litaniemi
  • Po nich bude následovat bohoslužba slova se sv. přijímáním.
  • Ve středu a pátek bude májová přede mší sv.
  • V sobotu májová nebude a v neděle bude v 18.00 hod. 

Drnovice:

  • Každou středu přede mší sv. v kostele
  • V ostatní všední dny v 18.00 hod. na hasičské zbrojnici, ale až od úterý 7.5.2024