Křížové cesty ve farnosti

  • Farní kostel:
    • neděle 13,30 hodin
    • středa, pátek: v 15.00 hodin začne Korunka k Božímu milosrdenství a po ní křížová cesta
  • Kostel sv. Anežky: neděle 14,30 hodin
  • Kostel sv. Rocha Slopné: neděle 17 hodin

Na Květnou neděli bude křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

 

kc_2024