Sloužit mši svatou bude sloužit rektor semináře v Olomouci Vít Hlavica.

Foto z minulého roku zde