Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje:

– především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky)
– desátek růžence
– žalmy
– úryvek z Písma a zamyšlení
– prosby
– a další modlitby